Good Practice Slovakia: How to work with volunteers during the COVID-19 pandemic?

The Platform of Volunteer Centres and Organisations in Slovakia has prepared a comprehensive manual for municipalities and civil society organisations to organise volunteers during the COVID-19 pandemic. The manual includes essential documents for managing work with volunteers available for download and other valuable documents, such as the Codex of the volunteer during COVID-19 or Manual on how to protect themselves and help in the pandemic.

They also offer individual or group training and consultation on this topic. They will explain how to proceed, where the boundaries are for working with volunteers and what the organisation needs to arrange. The training also highlights what volunteers can expect from the organisation. The information also covers the risks of volunteering in the online and offline world.

The training and consultation are free of charge. Interested parties can sign up at: ahoj@dobrovolnictvoba.sk.

More information (in Slovak language)

Ako počas pandémie COVID-19 pracovať s dobrovoľníkmi?

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií na Slovensku pripravila pre samosprávy a občianske organizácie komplexný manuál organizácie dobrovoľníkov počas pandémie COVID-19. Súčasťou manuálu sú aj dôležité dokumenty pre organizáciu práce s dobrovoľníkmi, ktoré sú dostupné na stiahnutie, ako aj ďalšie užitočné dokumenty, ako napríklad:  Kódex dobrovoľníka v čase COVID-19 alebo manuál Ako sa chrániť a pomáhať v čase pandémie.

Na túto tému ponúkajú aj samostatné alebo skupinové školenia a konzultácie. Krok za krokom vysvetlia ako postupovať, kde je hranica pre prácu s dobrovoľníkmi a čo všetko je potrebné pre nich zabezpečiť. V rámci školení upozornia aj na to, čo všetko môžu dobrovoľníci od organizácie požadovať. Informácie zahŕňajú aj riziká dobrovoľníctva v online a off-line svete. Školenia a konzultácie sú zdarma.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na: ahoj@dobrovolnictvoba.sk.

Viac informácií na stránke

(Author of this blog post: Alenka Valjašková / QUALED)

Picture credits: https://www.freepik.com